Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

Oslo-bilde-ved-oppstart-2023-1024x768I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyere økonomisk ramme enn frontfaget og reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg.

Torsdag klokken 10.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo kommune på rådhuset. Der ble første krav i årets lønnsforhandlinger overlevert. Unio Oslo krever at lønnsnivå og lønnsutvikling må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar. Da må trenden fra siste års tariffoppgjør snus.

Allerede nå er det stor mangel på kompetanse i mange av de offentlige tjenestene i Oslo kommune, noe som vil forverres ytterligere i årene som kommer hvis ingenting gjøres.

– Det er behov for konkrete tiltak for å bremse utviklingen, og lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug i Unio Oslo kommune. Stor svikt i søknader til lærerutdanningene og økning av ubesatte sykepleierstillinger i Oslo kommune viser alvoret vi står i, fortsetter hun.

Må beholde og rekruttere
Lønnsnivå og lønnsutvikling må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar, mener Unio.

Thyness Fagerhaug peker på at det er rift om høyt utdannet arbeidskraft i Oslo, og at det er viktig at kommunen ikke taper konkurransen om disse gruppene.

– Denne konkurransen er høyst reell i en by der det er dyrt å bo, og det er kort vei til både boliger og arbeidsplasser i nærliggende kommuner. Lønn og lønnsutvikling er et sentralt grep her.

– Oslo kommune må derfor vise at de har konkurransedyktige lønnsbetingelser for Unios medlemmer. Da må de snu trenden fra de siste års tariffoppgjør. I flere år viser nemlig Oslo kommunes lønnsstatistikk at det er andre enn Unios gruppe som er prioritert. Det må rettes opp i årets oppgjør, krever Thyness Fagerhaug.

Frontfagsmodellen og reallønnsvekst
Unio Oslo vil ikke gi opp troen på frontfagsmodellen, men mener det fordrer at den praktiseres slik at det ikke skapes skjevheter over tid. De tre siste årene har offentlig sektor hatt et betydelig etterslep fordi lønnsveksten i industrien er blitt høyere enn normen fra frontfaget. Oppgjøret i Oslo bør derfor ende høyere enn frontfaget, som havnet på 5,2 prosent i år, mener Thyness Fagerhaug.

– Frontfaget er en norm, ikke et tak. Den åpner for at grupper som er blitt hengende etter over tid kan kompenseres for dette.

– En annen ting er at fordelingen innad i kommunen, innenfor avtalt ramme, ikke må føre til at enkelte grupper taper år etter år. Det har utdanningsgruppene gjort de siste årene, fastslår Thyness Fagerhaug.

Med bakgrunn i dette krever Unio:

- En høyere økonomisk ramme enn frontfaget
- Reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg

Unio Oslo kommune har 13 502 medlemmer i dette tariffområdet per 1.1.2023. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Her er Unio Oslo kommunes krav 1

Her er Oslo kommunes tilbud nummer 1

(Tekst og foto: fra Unio.no. Foto av forhandlingslederne Therese Thyness Fagerhaug og Bård Eirik Ruud: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet.)

Kanskje du også liker

Enighet i Virke-oppgjøret
Enighet i Virke-oppgjøret
20 juni, 2023

Enighet i Virke-oppgjøret Utpå kvelden 19. juni nådde Unio-forbundene frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt...

Lønnsoppgjøret i Virke er i gang
Lønnsoppgjøret i Virke er i gang
19 juni, 2023

Lønnsoppgjøret i Virke er i gang – Oppgjøret i Virke må sikre at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på sa...

Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Enighet i lønnsoppgjøret i staten
29 april, 2023

Enighet i lønnsoppgjøret i staten Unio ble i dag enig med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på...