Slik er søkeprosessen for manuellterapeuter som er registrert med tilleggskompetanse

MT bilde

Både nye og eksisterende manuellterapeuter må gjennom samme søkeprosess for å få autorisasjon som manuellterapeut. Les hvordan du søker om dobbeltautorisasjon.

 

Helsedirektoratet opplyser til Norsk Fysioterapeutforbund at skjemaet som benyttes til å søke om dobbeltautorisasjon er et standard-skjema som brukes av alle typer profesjoner, samt uavhengig av hvilket land du har studert i.

Av den grunn vil du få spørsmål om å legge inn vitnemål fra både grunnutdanningen og videreutdanningen. Helsedirektoratet opplyser derimot at det er tilstrekkelig dokumentasjon at du er registrert med tilleggskompetanse i Helsepersonellregisteret. Det betyr at du som er registrert med tilleggskompetanse i Helspersonellregisteret, kun trenger å legge ved dokumentasjon på det.

Direktoratet opplyser også at du mer enn gjerne kan kontakte direktoratet, hvis du har spørsmål. Spørsmål sendes på mail til følgende epost-adresse: godkjenning@hdir.no

Frister

Du må starte søkeprosessen senest innen 1. januar 2024, og saksbehandlingstiden er beregnet til tre måneder. Det koster 1 665 kroner å søke om autorisasjon. Fra 1. mars 2023 øker prisen til 2 000 kroner.

Etter 1. januar 2024 vil Helsedirektoratet stoppe alle oppføringer i Helsepersonellregisteret for tilleggskompetanse i manuellterapi. Det skjer også for de som eventuelt ikke søker om autorisasjon.

Hvis du er utdannet manuellterapeut, og velger å ikke søke om dobbeltautorisasjon innen fristen, kan du søke autorisasjon på et sendere tidspunkt.

Du vil da miste retten til tittel, retten til å sykemelde, rekvisisjon og tilvisning fra fristen går ut og frem til autorisasjonssøknaden din blir godkjent.

Når du får din nye autorisasjon som manuellterapeut, får du rett til å heve takster for manuellterapeuter. Du får også rett til å rekvirere, henvise og sykemelde pasienter.

Slik søker du

  1. Søk opp ditt HPR-nummer. Du finner nummeret ved å klikke HER 
  2. Gå til altinn.no og søknadsskjema Autorisasjon og lisens
  3. Følg søkeprosessen som beskrevet. Når du får beskjed om å laste opp vitnemål, kan du - som et alternativ - legge ved en utskrift fra Helsepersonellregisteret som viser din tilleggskompetanse
  4. Send søknaden

Les mer på Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens?path=16-1-manuellterapeut-norge

 

Kanskje du også liker