Fysisk aktivitet og stillesitting – vi er langt unna målene!

hiking

-Fysisk aktivitet er viktig både for helse og livskvalitet og er kanskje det aller viktigste tiltaket for å forebygge sykdom. Det er derfor lite oppløftende å se at befolkningen ikke er mer fysisk aktiv i dag enn det den var i 2014.

Det sier forbundsleder Gert Lund etter at Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøgskole i dag – onsdag 26. april - la frem en ny kartlegging av den voksne og eldre befolkningens fysiske aktivitet og stillesitting.

Undersøkelsen (Kan3) følger opp tidligere undersøkelser utført fra 2008 og 2014 og skal bidra til å øke kunnskap om status, trender og utviklingen av fysisk aktivitet i befolkningen.

Oppsummert viser kartleggingen følgende

  • Aktivitetsnivået synker med økende alder og det er en tendens til at kvinner er mindre fysisk aktive enn menn
  • 8 av 10 tilbringer åtte timer eller mer av våken tid stillesittende i løpet av en dag
  • 3 av 4 tilfredsstiller minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet på 150 minutter per uke av moderat intensitet eller 75 minutter med aktivitet av høy intensitet. Fordi majoriteten av befolkningen sitter i ro store deler av hverdagen, bør de ha "dobbel dose" altså 300 minutter fysisk aktivitet hver uke. Det for å kompensere for de negative helseeffektene stillesitting har
  • Det er flere deltakere som er kategorisert som normalvektige som oppfyller anbefalingen for fysisk aktivitet sammenlignet med deltakere kategorisert med overvekt eller fedme 
  • Styrketrening er fortsatt en aktivitetsform som utøves i for liten grad. Det er derfor behov for å tilrettelegge og stimulere til mer styrketrening, særlig i de eldste aldersgruppene
  • Andelen som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet øker med økt utdanningslengde 
  • Aktivitetsnivået har økt noe i perioden fra 2008 til 2022, men den positive trenden vi så i perioden fra 2008 til 2014 ser ut til å ha flatet ut
  • Andelen som tilfredsstiller anbefalingene har økt med om lag 6 prosentpoeng fra 2008 til 2022, det er dermed langt igjen til å til WHOs og Helse- og omsorgsdepartementets mål om å redusere andelen inaktive med 15% innen 2030
  • Pandemien har trolig hatt liten innvirkning på aktivitetsnivået

Undersøkelsen konkluderer med at det fortsatt er betydelig potensial for å øke tid brukt til fysisk aktivitet i den norske befolkningen gjennom hele livsløpet og særlig blant de eldste.

- Når vi vet, og også denne undersøkelsen bekrefter, at sosioøkonomiske faktorer spiller inn både når det gjelder helse og fysisk aktivitet, må folkehelsepolitikken gjenspeile dette tydeligere enn det regjeringen har lagt opp til i den ferske folkehelsemeldingen. Vi fysioterapeuter, som har som visjon å bevege samfunnet, har mye å bidra med på dette området, sier Lund.

 

 

 

 

 

 

Kanskje du også liker

Dette skal Norsk Fysioterapeutforbund jobbe med i 2023
Dette skal Norsk Fysioterapeutforbund jobbe med i 2023
13 mars, 2023

Dette skal Norsk Fysioterapeutforbund jobbe med i 2023 Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund har nylig vedtatt han...

Ta steget videre i treningslære
Ta steget videre i treningslære
14 mars, 2023

Fordypningskurs i treningslære Har du grunnkurset, og er gira på aktive tiltak for pasienter? Ta den teoretiske og klini...