Norsk Fysioterapeutforbund ber om reforhandlinger for ASA  4313 

_DX_7528

Forbundsstyret (FS) i Norsk Fysioterapeutforbund vedtok nylig å reforhandle ASA 4313-avtalen. Forbundet har derfor sagt opp gjeldende avtale. 

ASA 4313 er en rammeavtale mellom Kommunes Sentralforbund (KS) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privat Praktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). 

Avtalen kan reforhandles annet hvert år,og frist for oppsigelse av dagens avtale er 1. oktober. Forrige reforhandlinger skjedde i 2021.  Det er satt av to dager til årets forhandlinger, henholdsvis 24. og 25. Oktober, og en ny avtale vil gjelde fra 1. januar 2024. 

Om prosessen 

Før sommeren ba NFF om innspill fra medlemmene om eventuelle forslag til endring i ASA 4313.  Alle innspill er behandlet i Næringspolitisk råd (NPR). I tillegg har NPR vurdert tidligere uinnfridde krav.  NPR la frem sine anbefalinger til Forbundsstyret i møtet 6. september 2023. 

- Vi – i forbundsstyret – konkluderte med at det fortsatt er områder hvor rettighetene til avtalefysioterapeutene våre kan bli bedre. Vi valgte derfor å reforhandle avtalen også denne gang. For å kunne reforhandle avtalen, må vi formelt først si den opp, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund. 

Om kravene  

Målet for årets forhandlinger er å tydeliggjøre rammeavtalen på noen områder som våre medlemmer mener er av vesentlig betydning, og som styrker rettighetene til avtalefysioterapeutene.  

Hvilke krav som fremmes er inntil videre unntatt offentlighet. 

- Jeg er fornøyd med behandlingen av saken i forbundsstyret, og ser frem til konstruktive forhandlinger med KS. Av erfaring vet vi at de blir utfordrende, sier Lund. 

Hun mener kravene fra Norsk Fysioterapeutforbund vil bidra til å synliggjøre kommunenes plikter for å sikre en best mulig kommunal helsetjeneste.  

- Det er viktig at pasientene som ivaretas av våre medlemmer i avtalepraksis får et optimalt behandlingsforløp, sier Lund. 

Forhandlingsdelegasjonen til Norsk Fysioterapeutforbund består av  Gerty Lund (forhandlingsleder), Patrick Jensen (leder i Næringspolitisk råd) og Lisette Engh (nestleder i Næringspolitisk råd). I tillegg får delegasjonen støtte fra sekretariatet.,   

Ønsker du å lese dagens ASA 4313-avtale? Les mer 

Kort om ASA 4313-avtalen 

  • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og forbundene Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 
  • Avtalen regulerer forholdet mellom avtalefysioterapeuter og norske kommuner og gjelder for alle kommuner bortsett fra Oslo 
  • Formålet med avtalen er å skape forutsigbare rammebetingelser i forholdet mellom avtalefysioterapeuten og kommunen, samt forholdet mellom fysioterapeuter i forbindelse med overføring av avtalehjemmel 
  • Avtalen gjelder for to år av gangen, og videreføres såfremt den ikke sies opp av noen av partene 

 

Kanskje du også liker