Hva mener du Norsk Fysioterapeutforbund skal prioritere i tariffoppgjøret?

Stine Malerød snakker

Billedtekst: Forhandlingssjef i Norsk Fysioterapeutforbund Stine Malerød.

Vi ønsker din hjelp! Send oss dine innspill om hva du mener vi i Norsk Fysioterapeutforbund bør prioritere i tariff-forhandlingene neste år.

- Vi trenger og ønsker innspill fra medlemmene. Dette for å få et godt bilde av hva medlemmene mener at vi skal kreve i oppgjørene som kommer, sier forhandlingssjef Stine Malerød i Norsk Fysioterapeutforbund.

Nylig sendte forbundet ut en spørreundersøkelse til medlemmer som er registrert ansatt i tariffområdene KS, Spekter, stat, Oslo kommune og Virke. I Spekter og Virke har undersøkelsen gått til underområder med mer enn 20 medlemmer.

Undersøkelsen vil være aktiv til 17. november 2023. Hvert enkelt medlem har fått sin personlige svarlenke på mail.

I spørreundersøkelsen får du tilgang til såkalte debattnotater for det kommende tariffoppgjøret. Notatene gir deg et innblikk i hva tariff-forhandlingene innebærer. I notatene stiller vi også spørsmål om hva medlemmene har behov for at Norsk Fysioterapeutforbund skal prioritere.

- Svarene som kommer inn er med å danne grunnlag for det forbundsstyret skal vedta som vårt krav til tariffoppgjøret 2024. Spørsmålene i notatene kan også benyttes som utgangspunkt for diskusjoner på medlemsmøter og blant kolleger. Det å snakke om dette sammen med kolleger, er ofte svært nyttig, sier Malerød.

Hun mener det er viktig at ansatte snakker om lønns- og arbeidsvilkår.

- I starten av 2024 vil vi også gjennomføre tariffkonferanser med tillitsvalgte i forbundet. Hit kan også tillitsvalgte ta med innspill fra medlemmene de representerer, sier Malerød.

Tariff-oppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at vi kan diskutere alt innhold i de ulike avtalene. Neste hovedtariffavtale vil gjelde fra 2024 til 2026.

Norsk Fysioterapeutforbund vil også sende ut sin årlige lønnsundersøkelse til våre medlemmer som er i et ansettelsesforhold. Den undersøkelsen sendes ut i januar 2024.

Fakta om forhandlingene

  • Tariff-forhandlingene 2024 er et hovedoppgjør
  • Forhandlingene starter i april 2024
  • Forbundsstyret vedtar – etter planen - kravene til Norsk Fysioterapeutforbund på sitt møte i mars 2024

 

Kanskje du også liker

Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene
Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene
25 april, 2023

Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene Unio og Spekter kom mandag ettermiddag til enighet i de innledende sentra...

NHN avvikler e-posttjenesten
NHN avvikler e-posttjenesten
30 mai, 2023

NHN avvikler e-posttjenesten Norsk helsenett (NHN) avvikler e-posttjenesten sin fra 31. oktober 2023.