Nordiske forbundstopper møttes i Reykjavik

Nordisk møte Reykjavik IslandForbundsleder Gerty Lund og generalsekretær Stian Rugsveen Engen har deltatt på Nordisk møte i Reykjavik sammen med forbundstopper fra Island, Sverige og Finland.

Første post på programmet var situasjonen i de nordiske landene. Det er tydelig at landene har de samme utfordringene i helsesektoren med personellmangel, og da spesielt blant pleiepersonell. Det gir noen utfordringer med at fysioterapeuter benyttes til andre oppgaver enn fysioterapi.

Andre sammenfallende utfordringer er høye kostnader og en reell nedgang i kjøpekraft for medlemmene. Alle organisasjonene bruker dessuten mye tid og ressurser overfor myndighetene for å nå frem med budskap om viktigheten av folkehelsearbeid, og fysioterapeutene rolle i dette arbeidet.

Behovet for rehabiliteringstjenester er gjennomgående større enn tilbudet i alle de nordiske som deltar.

Hovedtema for møtet
Et hovedpunkt på dagsordenen har vært forberedelser til og gjennomgang av saker til General Meeting i World Physiotherapy, som holdes i Dubai i dagene 30. juni–1. juli. Her skal mange viktige saker vedtas for de neste fire årene, som strategisk plan for World Physiotherapy og budsjett. I tillegg skal det velges ny president og nytt styre i organisasjonen. Dette er naturligvis viktig saker for Norsk Fysioterapeutforbund. Nordisk møte har i løpet av dagene på Island gjennomført en digital samtale med alle kandidatene til presidentvervet i World Physiotherapy. 

– Å møte de andre nordiske landene er nyttig, fordi vi står i mange av de samme utfordringene med tanke på myndighetskontakt og politisk påvirkning. Det er også nyttig å få innspill og lære av de andre landenes arbeid for medlemmene, sier forbundsleder Gerty Lund.

Kanskje du også liker

Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars
Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars
26 februar, 2024

Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars Brukerundersøkelsen vil bli sendt ut per e-post til en rekke behandler-gruppe...

Ny midlertid ordning for avlevering av pasientjournaler
Ny midlertid ordning for avlevering av pasientjournaler
30 mai, 2023

Ny midlertid ordning for avlevering av pasientjournaler En ny nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør o...