NASKO – nytt kompetansemiljø for helsestasjoner og skolehelsetjenesten – arrangerte fagseminar 

Faggruppeleder deltok i sofaprat Skjermbilde 2024-06-19 kl. 11.33.17

Billedtekst: Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens.

Et tverrfaglig kompetansemiljø som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for tjenestene. Det forventer Ingunn Skogseth-Stevens etter opprettelsen av Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (NASKO).  

I starten av juni deltok Skogseth-Stevens, som er leder i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, i en sofaprat arrangert av NASKO. Sofapraten var en del av programmet på NASKOs første tverrfaglige fagseminar på Stjørdal, et seminar hvor nesten 200 deltok. 

– Vi er glade for opprettelsen av NASKO, og for at vi har fått være med i prosessen. Jeg har stor tiltro til at kunnskapsgrunnlaget nå blir styrket, at tilbudene blir bedre, og at det blir en kunnskapsbank slik at helsepersonell i alle kommuner slipper å finne opp kruttet selv. Det er ønske om støtte til evaluering av allerede utprøvde tiltak i kommunene, sa Skogseth-Stevens. 

Ønsker samarbeid 

For å sikre et godt samarbeid foreslo hun blant annet at NASKO initierer gjensidig samarbeid med faggruppene og brukere av kompetansemiljøet for nærhet til praksisfeltet. 

Skogseth-Stevens var invitert til sofapraten sammen med blant andre leder i landsforeningen for helsesykepleiere, Ann Karin Swang, jordmorforeningens Hanne Charlotte Schjeldrup og lege Kaveh Rashidi.  

Alle la vekt på behov for tverrfaglige samarbeid og mer universelle tilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette fordi de nasjonale føringene for arbeidet er vage og utførelsen blir personavhengig. 

Faggruppeleder formidlet også en forventning til at NASKO bidrar til å styrke argumentasjonen for kunnskapsbasert tilnærming. 

I dag er det mange tilbud som handler om profit og quickfix av tilstander som ville gått over med lavterskelråd og -veiledning fra personale ved helsestasjonen, mener Skogseth-Stevens. 

Innholdsrikt seminar 

Fagseminaret inneholdt langt mer enn sofapraten. Blant annet presenterte Folkehelseinstituttet forskning om kritisk tenkning og helsepåstander inn i skolehelsetjenesten, og ga blant annet et innblikk i innvandreres bruk av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

En prototype på en kunnskapsportal utarbeidet i samarbeid med NASKO og Helsebiblioteket ble presentert, Helsedirektoratet holdt foredrag om systemsamarbeid, og flere helseapper ble vist.  

Seniorforsker og fysioterapeut Kirsti Riiser gjennomførte en avstemning blant deltakerne på hvilke emner de mente NASKO burde prioriterte forskning på fremover. Dette vil de bruke som en ledesnor i det videre arbeidet. Det ville spesielt derfor vært gunstig om flere fysioterapeuter hadde deltatt, sier Skogseth-Stevens. Her er vi invitert inn, og da må vi bidra når vi kan, sier hun! 

Avdelingsdirektør Hanne Nissen Bjørnsen i NASKO var fornøyd etter fagseminaret. 

– Takket være har jobbing gjennom mange år er det opprettet et eget kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Mange skal ha en stor takk for at NASKO nå er en realitet, sa hun i sin åpningstale. 

Kort om NASKO 

  • Folkehelseinstituttet (FHI) har opprettet og leder Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (NASKO) 
  • NASKO er opprettet for å styrke kompetansen, fagutviklingen og forskningen innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 
  • NASKO får årlig bevilgning på 15 millioner kroner over statsbudsjettet 
  • NASKO er en avdeling i Folkehelseinstituttet, og er lokalisert i Levanger 
  • Fysioterapeutene Marte Morken Høyland (rådgiver) og Kirsti Riiser (forsker) er ansatt i 20 prosent stillinger ved NASKO 
 

Kanskje du også liker

Et godt og virksomt liv i arbeid
Et godt og virksomt liv i arbeid
18 juni, 2024

Et godt og virksomt liv i arbeid Samfunnet trenger arbeidstakere som fungerer best mulig, og et arbeidsliv med aktører s...

Ta steget videre i treningslære
Ta steget videre i treningslære
14 mars, 2023

Fordypningskurs i treningslære Har du grunnkurset, og er gira på aktive tiltak for pasienter? Ta den teoretiske og klini...

Temadag 31. mai: digitalisering i fysioterapi
Temadag 31. mai: digitalisering i fysioterapi
17 april, 2024

Fysioterapitjenester i utvikling: Om å forstå og utnytte de digitale mulighetene På temadagen om digitalisering i fysiot...