Manuellterapeuter må søke om dobbeltautorisasjon i løpet av 2023

Benkebehandling bein3

Fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi må søke om dobbeltautorisasjon i løpet av 2023 for å beholde autorisasjon som manuellterapeut. Det går frem av Helsedirektoratets egne nettsider.

På direktoratets egne hjemmesider står det at fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi kan søke om dobbeltautorisasjon fra 1.januar 2023. Du må sende søknaden innen utgangen av 2023, for å beholdet retten til å titulere deg som manuellterapeut.

Det vil trolig koste 1 665 kroner å søke og saksbehandlingstiden er beregnet til tre måneder.  Etter 1. mars 2023 vil det koste 2 000 kroner å søke. Du søker om dobbeltautorisasjon via Altinn. Du kan gå inn via nettsidene til Helsedirektoratet.

Søk her

Saken fortsetter under bildet

Gerty Lund foto Bo 3- I vårt høringssvar til departementet foreslo vi at det bør være gratis å søke, og at alle som i dag har tittelen manuellterapeut beholder tittelen uten å måtte søke. Dessverre ble vi ikke hørt. Vi har blant annet ikke fått tilbakemelding om hvorvidt det vil koste penger å søke. Det står det heller ingenting om på Helsedirektoratets nettsider, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hvis du ikke søker

Sikkert er det at hvis en fysioterapeut med tilleggsutdanning i manuellterapi ikke søker om dobbeltautorisasjon innen utgangen av 2023, mister vedkommende retten til å kalle seg manuellterapeut. Du vil derimot fortsatt være autorisert som fysioterapeut.

Hvis du ikke søker om dobbeltautorisasjon innen 1.1.2024, mister du også sykemeldingsrett, rekvisisjonsrett og tilvisningsrett, samt rett til å utløse takst for manuellterapi (A8). Denne retten mister du i så fall fra 1. januar 2024.

Etter 1. januar 2024 vil Helsedirektoratet stoppe alle oppføringer i Helsepersonellregisteret for tilleggskompetanse i manuellterapi. Det skjer også for de som eventuelt ikke søker om autorisasjon.

Du kan søke etter fristen

Hvis du er utdannet manuellterapeut, og velger å ikke søke om dobbeltautorisasjon innen fristen, kan du søke autorisasjon på et senere tidspunkt.

Du vil derimot miste retten til tittel, retten til å sykemelde, rekvisisjon og tilvisning fra fristen går ut og frem til autorisasjonssøknaden din blir godkjent.

Les hele saken på Helsedirektoratet

Kanskje du også liker