Lønnsoppgjøret i Virke er i gang

Eirik_Rikardsen_forhandlingsleiar_UnioVirke-1000x750– Oppgjøret i Virke må sikre at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen.

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Virke og Unio.

– Resultatet må være i tråd med den bransjestandarden forbundene har etablert for medlemmene sine i de korresponderende tariffområdene. Dette gjør at også Virkes medlemsbedrifter er i stand til å tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Unio Virkes forhandlingsleder Eirik Rikardsen (bildet), fra Norsk Sykepleierforbund.

Han leder forhandlingene på vegne av de elleve forbundene som til sammen utgjør Unio Virke.

Unios forhandlingsdelegasjon har nå overlevert kravet i årets lønnsforhandlinger. Unio Virke krever at lønnsnivået og lønnsutviklingen må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar. Allerede nå er det store vanskeligheter med å rekruttere riktig kompetanse til mange av tjenestene som Virke-bedriftene leverer.

– Lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse, sier Rikardsen.

Unio Virke
Under paraplyen Unio Virke samarbeider Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Den norske kirkes presteforening, Norsk Radiografforbund, Det Norsk Diakonforbund, Bibliotekarforbundet og Det norske maskinistforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

(Foto og tekst lett redigert fra Unio.no. Bildet viser forhandlingsleder i Unio Virke, Eirik Rikardsen. Foto: Kristina Storeng.)

Kanskje du også liker

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret
Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret
29 april, 2023

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør.

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...

Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Enighet i lønnsoppgjøret i staten
29 april, 2023

Enighet i lønnsoppgjøret i staten Unio ble i dag enig med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på...