Innstilling og valg på medlemmer av Næringspolitisk råd

Innstilling og val på NPR-medlemmer 2023-25

(sist oppdatert 14. desember) Valgkomiteen i Norsk Fysioterapeutforbund har levert sin innstilling på medlemmer av Næringspolitisk råd for perioden 2023–2025.

Leder Patrick Jensen og nestleder Lisette Engh ble valgt av Hovedlandsmøtet 2022. Nå er innstillingen på rådsmedlemmer klar, og det er dermed duket for valg, som foregår fra torsdag 15. desember, og avsluttes fredag 30. desember.

Medlemmene i Næringspolitisk råd skal velges av og blant alle Norsk Fysioterapeutforbunds selvstendig næringsdrivende medlemmer, som kan merke seg dette:

  • Benkeforslag: Til og med 14. desember kan selvstendig næringsdrivende medlemmer i NFF foreslå andre kandidater enn dem som er innstilt av Valgkomiteen. Slike kandidater må være forespurt og ha takket ja til å stille. Benkeforslag skal sendes til Elin Bjor, erb@fysio.no.
  • Valgskjema: Dette sendes ut 15. desember til alle stemmeberettigede medlemmer med registrert e-postadresse hos NFF. Skjemaet vil være aktivt til og med 30. desember.

Resultatet av valget blir 2. januar kunngjort for Valgkomiteen, leder og nestleder i rådet og deretter alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund.

Valgkomiteens innstilling (med endringer per 14. desember):

Nedenfor er alle opprinnelig innstilte kandidater, innkomne motkandidater per 13. desember, og alle kandidatpresentasjoner som foreligger per dato. (Lenker til presentasjonene er lagt på navnene.)

Innstilte kandidater Benkeforslag (motkandidater) per 13. desember
Morten Eriksen-Hagenes Lene Hubak Fleischer
Arnhild Skjølberg (har trukket seg)
Anne-Cathrine Timland
Marthe Sandsør  
Steffen Orvik Engdal
 
Martine Solberg  
Vi minner om at fristen for å fremme benkeforslag er onsdag 14. desember. Kandidatene må være forespurt og ha takket ja til å stille.

 
 

Kanskje du også liker

NPR-medlemmer 2023-25
NPR-medlemmer 2023-25
3 januar, 2023

Nye medlemmer av Næringspolitisk råd (NB: sist oppdatert 10. januar 2023) Det er gjennomført valg til Næringspolitisk rå...

Valg i NFF for 2023–2025
Valg i NFF for 2023–2025
1 desember, 2022

Disse ble valgt på Hovedlandsmøtet 2022 I dag gjorde Hovedlandsmøtet sine valg av kandidater til sentrale verv i Norsk F...

Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse
Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse
4 oktober, 2023

Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse Sandra Gluppe er ny leder i faggruppen for kvinnehelse. Hun har vært medlem i ...