Helsepersonell kan miste autorisasjon for alltid

Ingvil Kjerkol Esten Borgås foto

Regjeringen ønsker å endre loven slik at helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkterheten kan utestenges fra all pasientkontakt for alltid. Det går frem av en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at pasienter blir utsatt for overgrep av helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Departementet foreslår blant annet hjemler for at Helsetilsynet kan gi strengere reaksjoner overfor helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten. Også helsepersonell som svekker tilliten til helse- og omsorgstjenesten kan miste retten til pasientkontakt.

Forslagene kommer blant annet som følge av rapporten utarbeidet av Pasientovergrepsutvalget i 2022.

– Vi mener vi bør endre loven for å bedre beskytte pasientene og ivareta pasientsikkerheten, men også befolkningens tillit til vår felles helsetjeneste. Hvis en pasient blir utsatt for overgrep, må det følges opp og få konsekvenser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Karantenetid

Regjeringen foreslår samtidig at helsepersonell som har fått tilbakekalt autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning må vente i to år, før de kan søke om ny autorisasjon. I de mest alvorlige sakene foreslås karantenetid på minst ti år.

I tillegg foreslår rejgeirngen at Helsetilsynet får adgang til å ilegge forbud mot at helspersonell som ikke lenger har autorisasjon eller lisens, fortsatt yter helsehjelp. Forutsetningen for å ilegge et slikt forbud er at helsepersonellet er en alvorlig fare for pasientsikkerheten, eller alvorlig svekker tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

Ivareta pasientsikkerhet

– Offentlig godkjenning gjennom autorisasjon betyr at samfunnet har tillit til deg. Det skal være trygt for alle å oppsøke helse- og omsorgstjenesten. Overgrep mot pasienter er uakseptabelt og utgjør et alvorlig misbruk av den tilliten som er gitt. Det er derfor nødvendig med klar lovhjemmel for å kunne tilbakekalle autorisasjon for alltid, og for å kunne ilegge forbud mot å yte helsehjelp for helsepersonell som fortsetter en uønsket praksis selv om de har mistet autorisasjonen, sier Kjerkol.

Hun understreker at formålet med varig tilbakekall av autorisasjon og forbud mot å yte helsehjelp ikke er straff, men å ivareta å ivareta pasientsikkerheten. Varig tilbakekall av autorisasjon og forbud mot å yte helsehjelp er bare aktuelt i de alvorligste sakene.

Billedtekst: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Esten Borgos.

 

Kanskje du også liker

Forhandlingene har startet i staten
Forhandlingene har startet i staten
22 april, 2024

Statsansatte med høyere utdanning må verdsettes Mandag 22. april startet forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør i sta...

Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Enighet i lønnsoppgjøret i staten
29 april, 2023

Enighet i lønnsoppgjøret i staten Unio ble i dag enig med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på...