Helfo ber om hjelp – sender ut brukerundersøkelse

Helfo Marianne Skaare-Torunn Haug Larsen-Helfo

Helfo ønsker å vite hva avtalefysioterapeuter og andre behandlere mener om tjenestene til etaten. 8. mars sender de en spørreundersøkelse i håp om å få mange og gode svar.

I følge et informasjonsskriv fra Helfo, vil etaten kartlegge hvordan blant annet avtalefysioterapeuter opplever Helfos tjenester. Målet er å få kunnskap til å forbedre samt videreutvikle tjenestene til Helfo.

Undersøkelsen sendes til alle privatpraktiserende behandlere som Helfo har avtale med. Den blir sendt på e-post, og sendes fra Rambøll Management Consulting.

I tillegg har Helfo inngått avtale med Norsk Fysioterapeutforbund for å få bistand til å informere avtalefysioterapeuter som er medlemmer av forbundet.

- Vi håper alle som mottar spørreundersøkelsen vil benytte muligheten til å gi oss tilbakemelding på hvordan dere opplever at vi gjør jobben vår, samt hvor enkelt eller vanskelig det oppleves for deg som behandler å sende inn regninger og refusjonskrav til Helfo, sier Torunn Haug Larsen og Marianne Skaare i Helfos prosjektteam for undersøkelsen.

Det er ikke bare fysioterapeuter som blir bedt om å svare på spørreskjema. Også legespesialister, legevaktleger, tannpleiere, kiropraktorer, jordmødret, ortoptister og logopeder blir bedt om å hjelpe.

 

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen tar cirka 10 minutter, og skal gjennomføres årlig fra 2023 til og med 2026.

Helfo er blant annet opptatt av å kartlegge hvordan du som behandler opplever kontakten med etaten, hvordan du holder deg oppdatert på takster, om du leser utbetalingsvedtakene og om du har nytte av innholdet. Du blir også spurt om du føler deg rettferdig behandlet av Helfo.

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av Helfo til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Alle svar behandles anonymt og i henhold til personvernreglene. Resultatene for undersøkelsen blir publisert på helfo.no i løpet av juni 2023.

Hvis du ikke har mottatt spørreundersøkelsen, kan du kontakte Helfo på e-post: post@helfo.no eller ring Helfo veiledning telefon 23 32 70 40.

 

Bildetekst: Helfos prosjektteam for spørreundersøkelsen, Torunn Haug Larsen og Marianne Skaare oppfordrer alle til å svare på spørreundersøken. Foto: Helfo.

Fakta om Helfo
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner.
Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfo mottar årlig om lag 1,1 millioner refusjonskrav fra helseaktører og utbetaler 28,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjoner.

Kanskje du også liker