Stortingspolitikere Marian Hussein (SV) fikk innspill fra faggruppen for kvinnehelse

- Gi nybakte mødre minst én time fysioterapi!

 

Silje sammen med Mariann Husein

Billedtekst: Marian Hussein og Silje Marie Aarflot

- Mor må også ivaretas når barnet kommer til verden. Alle nybakte mødre må få tilbud om kontroll-time hos fysioterapeut!

Silje Marie Aarflot i faggruppen for kvinnehelse var krystallklar, da hun møtte i innspill-møte hos  medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Marian Hussein (SV) torsdag 1. juni. Hussein hadde kalt inn Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og en rekke brukerorganisasjoner for å få innspill i forbindelse med NOU-en om kvinnehelse. Utredningen er nå til høring.

Dette sa Aarflot i sin innledning

Vi meiner det er viktig at nybakte mødre skal få bedre oppfølging av fysisk og psykisk helse, og komme sterke tilbake til arbeid etter fødsel. Vi meiner at alle nybakte mødre skal få tilbud om ein kontrolltime hjå kvinnelige fysioterapeut med kompetanse på kvinnehelse.

I dag oppleve eit stort fleirtall av nybakte mødre at dei ikkje får den hjelpa og dei råda dei trenger etter fødselen. Spesielt er tilgangen på fysioterapi og fysioterapeuter mangelfull. Det åpna opp for kommersielle aktørar som kan skape forvirring, frykt og store økonomiske utgifter for nybakte mødre i ei sårbar tid.

Ei rekke kvinner sliter med redusert livskvalitet på grunn av plager frå bekken, bekkenbunn og mage under graviditeten og etter fødselen. Det gjør at ein stor andel kvinner er ute av arbeid i kortere eller lengre perioder. Etter endt graviditet er det spesielt høg forekomst av :

  • Urinlekkasje. Heile 30-50 prosent . 10 prosent har lekkasje av avføring og 25-60 prosent har lekkasje av luft.
  • 30-50 prosent har eit underlivsprolaps, også kalt framfall.
  • 7-20 prosent har smerter i bekkenledd, før kalt bekkenløsning, sju prosent i halebeinet og 66 prosent har smerter i bekkenbunn ved sex.
  • 60 prosent har delte magemuskler.

Snakkes ikke om

Dette er tabubelagte temaer som får for lite, eller ingen fokus etter fødselen. Dette gjer noko med kvinna si psyke og tilbakegang til arbeidslivet. Bruk av ulønnet permisjon er også eit resultat av manglende oppfølging i barseltiden. Kvinna er ikkje klar.

Det er sjølvsagt nødvendig at barnet får oppmerksomheit, men barnet trenger at mor også får støtte, råd og hjelp. Med eit standarisert spørreskjema kunne vi som fysioterapeutar lett fanga opp fødselsdepresjon og sikra rett behandling.

Vi har god evidens for at behandling ledet av fysioterapeut hjelper mot lekkasje og underlivsprolaps. Over 70 prosent av kvinner med dei plagene blir bra eller bedre med styrketrening av bekkenbunnsmusklene. Og flesteparten av dei operasjonane som blir gjort på 1 av 10 kvinner i dag, kunne blitt unngått. Det er kostnadseffektivt.

Kvinner har rett til etter-kontroll – “seks-ukers-kontrollen”. Den må ha høg kvalitet. Faggruppen for kvinnehelse ønsker at alle nybakte mødre skal tilbys én kontrolltime hos kvinnelig fysioterapeut med kompetanse på kvinnehelse, gjerne på helsestasjonen for ein grundig undersøkelse av:

  • Bekkenbunn
  • Bekkenledd
  • Magemuskulatur
  • Halebein
  • Fedme og depresjon (10%)

I tillegg må kvinnene få informasjon om naturlig tilhelning og igangsetting av lavterskel-trening for å forebygge eller behandle plager. Det vil både fjerne tabu, fange opp dei som treng meir oppfølging, øke kvinners livskvalitet, arbeidsevne og forebygge skader og komplikasjoner ved eventuelt neste svangerskap.

 

Kanskje du også liker

Traumatiske livserfaringer og klinisk praksis
Traumatiske livserfaringer og klinisk praksis
20 februar, 2023

Traumatiske livserfaringer og klinisk praksis Dette grunnkurset gir deg en innføring i hvordan du kan oppdage og møte tr...

Tre om kurs i lungefysioterapi
Tre om kurs i lungefysioterapi
19 oktober, 2022

Tre om kurs i lungefysioterapi Billedtekst: Fra venstre Vibeke Lambert Stenersen, Camilla Gaarden og Anja Krumrey Nyttig...

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
13 mars, 2024

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter I høst kommer det etterspurte og praksisnære kurset «Fysioter...