Pause i forhandlinger om særaldersavtalen

Gerty lytter-1

Forhandlingene om særaldersavtale har tatt pause til etter sommeren. Det er klart etter at partene satt sammen i går, 27. juni.

Det er Unio, LO og YS som forhandler om særaldersavtalen for blant annet fysioterapeuter. Motparten er Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

- I forlengelse av pensjonsreformen ønsker regjeringen å se på gruppene med særaldersavtale, altså muligheten for å gå av med pensjon tidligere. Det er ikke unaturlig at vi ser på levealdersjustering også for gruppene som har særaldersavtale, men vi gir ikke avtalen fra oss gratis, sier forbundsleder Gerty Lund.

I dag – tirsdag 27. juni – fortsetter forhandlingene om innretningen på særaldersgrensene. Forhandlingene skal være ferdige innen 1. juli 2023.

Særaldersgrense gjelder for stillinger hvor aldersgrensen er lavere enn 70 år, som er den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor. Det gjelder yrker hvor det er særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper og/eller belastninger. De det forhandles for nå, er de som er født i 1963 eller senere.

Sist gang det ble forhandlet var i 2020. Da ble det brudd mellom regjeringene og partene om pensjonsordningen for de med særaldersavtale.

Samtidig som forhandlingene nå pågår, la det såkalte Moland-utvalget frem en rapport om særaldersavtalen. De konkluderte som følger:

«Arbeidsgruppen mener det er mange gode grunner til at yrker som i dag har særaldersgrenser bør kunne ha den ordinære aldersgrensen, med de ordninger for fleksibilitet i avgangsalder som gjelder i det ordinære alderspensjonssystemet og det sikkerhetsnettet som de helserelaterte ytelsene utgjør».

- Vi har særaldersgrense fordi fysioterapeuter og andre profesjoner som sykepleiere og politi er ansett som belastende yrker både fysisk og psykisk. Jeg har registrert at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mener utviklingen i helse og arbeidsmiljø har hatt en positiv utvikling. Det er på mange måter rett. Samtidig opplever blant annet fysioterapeuter som er ansatt i kommune og spesialisthelsetjenesten et økende arbeidspress, med blant annet sykere pasienter og pasienter med mer sammensatte lidelser, sier Lund.

Offentlig ansatte fysioterapeuter kan gå av med pensjon når de fyller 65 år. I følge Moland-rapporten rapporterer fysioterapeuter, sykepleiere og renholdere om høyere nivå av mekanisk belastning sammenlignet med gjennomsnittet for særaldersgruppene.

En gjennomgang i 2022, gjengitt i rapporten, viser at fysioterapeuter i snitt gikk av ved 62,8 år i offentlig sektor og 63,1 år i privat sektor.

Unio har i dag om lag 100.000 medlemmer med særaldersgrense. Yrkesgruppene er:

  • Sykepleier, fysioterapeut, arrestforvarer, lærer i ferdighetsfag på Politihøyskolen, stats- meteorolog, kroppsøvingslærer, aktivitetsfag på Idrettshøgskolen, har alle særaldersgrense 65 år
  • Politibetjent, politiførstebetjent, politioverbetjent har særaldersgrense 60 eller 63 år avhengig av stillingskode i politiet (lensmann/politi). Brann og redning har særaldergrense 60 år, meteorologikonsulent har særaldersgrense 63 år

Kanskje du også liker

Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen
Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen
20 september, 2022

Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen Etter fire år uten fysisk møte fikk kollegaveilederne i Norsk Fysioterapeutf...