Kjære fysioterapistudenter - her kommer en hilsen fra forbundslederen deres

Skjermbilde 2024-06-10 kl. 14.32.13

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund var invitert til avslutningen for fysioterapistudentene ved OsloMet.

Kjære studenter og nå kolleger.

I disse dager går dere fra å være studenter til å bli yrkesutøvere. Dere har utdannet dere til et yrke som er svaret på mange av de utfordringene Helsenorge står overfor.  

Dere kan bidra til at andel innbyggere som blir sykemeldt og uføretrygdet på grunn av muskelskjelettlidelser går ned. Dere kan være med å øke befolkningens helsekompetanse gjennom arbeid i helsestasjoner, skoler, bedrifter, frisklivssentraler – for å nevne noen. Dere kan være med å hjelpe personer til å opprettholde og forbedre sin funksjon ved sykdom og skade. Når et liv er reddet skal det også leves, derfor er rehabilitering en svært viktig del av de fleste pasientforløp. Fysioterapeuter er nøkkelpersonell i rehabiliteringsarbeidet. 

Turnus neste

Dere skal nå ut i turnustjeneste. Turnustjenesten er en svært viktig del av utdanningsløpet. Norsk Fysioterapeutforbund hegner om dette viktige 4. året i utdanningen. Se på tjenesten som en unik læringssituasjon hvor dere fortsatt har krav på veiledning.

Gjennom turnustjenesten får dere også erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er god erfaring å starte oppbygging av yrkeskarriæren på – dere får til og med betalt. 

Derfor er fagforbund viktig

Jeg er fullt klar over at det ikke er å bli rik av. Det er derfor det er så viktig med fagforeninger som Norsk Fysioterapeutforbund. Vi jobber for at utdanning skal lønne seg – en kamp vi aldri vil gi oss på! 

I løpet av studietiden har dere helt sikkert skapt vennskapsbånd som vil vare livet ut – selv om dere skulle bli spredt utover det ganske land – ja, til og med internasjonalt. Dere kommer til å spre dere med hensyn til hva dere jobber med. Som tidligere helseminister Ingvild Kjerkol sa til meg en gang: «Dere er over alt». Det er akkurat det vi er!

Bli en del av familien

Det er i dag cirka18.000 personer som innehar autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Det inkluderer også personer som senere har valgt andre veier. Det inkluderer alle til og med ut året du fyller 80 år. Da mener myndighetene at vi er blitt for gamle til å jobbe som fysioterapeuter – selv om kvinnelige fysioterapeuter er blant de som lever lengst i landet.

Norsk Fysioterapeutforbund organiserer hovedtyngden av fysioterapeutene. Vi representerer alle fysioterapeuter og har 13 ulike faggrupper og 14 forskjellige spesialistgodkjenninger som dekker et vidt spekter. Vi arrangerer et stort antall etter- og videreutdanningskurs. Som nyutdannet medlem, får dere rabatt på fagkursene. 

- Engasjer dere

Et tips til dere når dere nå går ut i arbeidslivet: Engasjer dere faglig og fagpolitisk. Det er enormt mye læring i å påta seg tillitsverv. Norsk Fysioterapeutforbund har mange engasjerte og dyktige tillitsvalgte i alle landets kommuner og sykehus. Ta kontakt med disse når du kommer ut på din nye arbeidsplass. Det kan være en fin måte å bli raskere kjent med både arbeidsplassen og dine nye kollegaer på. 

Om et år kommer dere til å få autorisasjonen og vil være på jakt etter fast jobb. Som dere sikkert vet, så er det ikke flust med ledige stillinger – men de er der. Norsk Fysioterapeutforbund jobber kontinuerlig for at det skal opprettes flere stillinger og avtalehjemler. Hvis dere er villige til å flytte litt på dere og oppleve andre deler av landet, så finnes det flere spennende stillinger og avtalehjemler ute i distriktene. Vær åpen for å ta vikariatet. De fleste av oss som er fysioterapeuter har startet som vikarer. Det er en unik mulighet for å få erfaring fra ulike områder innenfor fysioterapien og skaffe seg bredere erfaring.  

Så til slutt: Når dere nå kommer ut, så husk at dere er ferske og det er ingen av oss gamle, garvete som forventer at dere kan og behersker alt. Det er nettopp derfor vi har turnustjenesten. Bruk anledningen til å få veiledning. Lurer du på noe, så spør og diskuter. Vær nysgjerrige og behold den nysgjerrigheten livet ut – vi blir aldri ferdig utlærte, fordi ny kunnskap kommer hele tiden. Jeg lærer fortsatt noe hver dag. Det gjør livet mer spennende! 

Lykke til  med turnustjenesten og velkommen som ny kollega! 

 

Skjermbilde 2024-06-10 kl. 14.30.43

Billedtekst: Fysioterapistudentene ved Oslo Met er ferdige som studenter og klare for turnus.

Kanskje du også liker