Enighet med Spekter i A2-forhandlingene

Spekter 2

Billedtekst: Forbundsleder og forhandlingsleder for Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

Onsdag 8. mai kom Norsk Fysioterapeutforbund til enighet med Spekter i A2-forhandlingene. Forhandlingene omfatter helseforetak og sykehus med driftsavtale. Resultatet for oppgjøret, inkludert følgekostnadene fra 2023, er i tråd med frontfagsrammen.

- Norsk Fysioterapeutforbund gikk inn i forhandlingene med krav om samme minstelønnssatser og generelt tillegg som sykepleierne har fått. Fjorårets oppgjør med løft av lønn til spesialfysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer til 650 000 kroner ga store følgekostnader i år, men gjennom konstruktive og gode forhandlinger har vi landet årets resultat. Dette er vi godt fornøyd med, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund.

Forhandlingene omfatter i alt cirka 1 500 medlemmer av forbundet.

Hovedelementene fra resultatet er:

  • Et generelt tillegg til alle medlemmer på 3,7 prosent, dog minimum 22 000 kroner per år i hel stilling. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg
  • Ledere gis ytterligere et tillegg på 0,2 prosent, til sammen 3,9 prosent.
  • Minstelønnssatser øker med 22 000 – 25 000 kroner. Det generelle tillegget er inkludert i økte minstelønnssatser
  • Generelt tillegg og økte minstelønnssatser trer i kraft fra 1. august 2024
  • Kveldstillegg til de som ikke arbeider etter skift/turnusplan, øker fra 21 kroner per time til 28 prosent av timelønn, minimum 70 kroner. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2024
  • Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger for NFFs medlemmer i 2024

Ny minstelønnstabell fra 1.8.2024

 

0

4

6

8

10

Fysioterapeut

485 000

501 000

503 000

527 000

589 000

Spesialfysioterapeut

538 000

561 000

572 000

599 000

675 000

Til tabellen: Fysioterapeut i turnus avlønnes med 90 prosent av minstelønn for fysioterapeut 0 år: 436 500 kroner.

- Våre medlemmer har gitt tydelige tilbakemeldinger på at det å ha samme minstelønnssatser som sykepleierne er en selvfølge. Dette var derfor vår hovedprioritering i dette oppgjøret. I tillegg har endelig lønnstillegget for våre medlemmer som går i kveldsvakter, økt til samme nivå som de som jobber i skift/turnus. Dette har vært et viktig krav for NFF i mange år. I år har vi endelig blitt møtt på det, og det er vi svært glade for, sier Gerty Lund

Partene er også enige om en protokolltilførsel om oppgavedeling der fysioterapeutene skal bidra med sin kompetanse. 

- Denne teksten er helt i tråd med innspill NFF har gitt i flere høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette tydeliggjør at fysioterapeutenes kompetanse kan benyttes i større grad i videreutviklingen av spesialisthelsetjenesten, avslutter Gerty Lund.

Norsk Fysioterapeutforbunds forhandlingsdelegasjon besto av Gerty Lund, Susanne Gallala og Stine Malerød.

Protokoll overenskomstområde 10 Helseforetak

Protokoll overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale

 

Spekter forhandlinger

Billedtekst: Fra venstre Susanne Gallala, Stine Malerød og Gerty Lund. 

 

 

 

 

 

Kanskje du også liker

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...

Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
24 april, 2023

Spekter-forhandlingene åpnet i dag I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Sp...

Innledende forhandlinger Unio–Spekter
Innledende forhandlinger Unio–Spekter
9 april, 2024

Forhandlingene mellom Unio og Spekter er i gang I dag - tirsdag 9. april - startet forhandlingene mellom Unio og Spekter...