Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Guro_Elisabeth_Lind_forhandlingsleiar_Uniostat_1000xUnio ble i dag enig med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

Unio stat har siden torsdag vært i lønnsforhandlinger med staten. Fredag ettermiddag kom LO, YS og Akademikerne til enighet med staten, og lørdag ble også Unio og staten enige. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at partene kun forhandler om økonomi.

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Unios prioritering har hele tiden vært å ivareta interessene til statsansatte med høyere utdanning.

– Mange statlige virksomheter strever med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger. Jeg skulle ønske at staten gjorde mer for å anerkjenne dette problemet, og sørge for at utdanningsgruppene har god lønnsutvikling over tid. Når vi brukte noe lengre tid enn de andre hovedsammenslutningene i forhandlingene, er det nettopp fordi vi ønsket å utforske mulighetene til å komme enda lenger for disse gruppene, forklarer Lind.

Nå går startskuddet for de lokale lønnsforhandlingene.

– Unio har et meget dyktig tillitsvalgt-apparat i staten, som nå kommer til å fortsette arbeidet for våre medlemmer. Erfaringen med oppgjøret i fjor, var at våre tillitsvalgte fikk til gode resultater, sier Lind.

– Unios lønnspolitikk – at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg – vil ligge til grunn for de lokale forhandlingene. Den innebærer også en balanse mellom generelle og individuelle tillegg, avslutter Guro Lind.

Protokollen kan du lese her

(Foto av Guro Lind: Forskerforbundet. Tekst og foto: fra Unio.no. Se flere bilder i artikkelen på Unio.no.)

Kanskje du også liker

Unio fortsatt i forhandlinger med staten
Unio fortsatt i forhandlinger med staten
28 april, 2023

Unio fortsatt i forhandlinger med staten Staten er i kveld kommet til enighet om en avtale med LO stat, YS stat og Akade...

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst
Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst
27 april, 2023

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyer...