Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023

NorgesLover_StortingetnoFra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning for deg som ansatt.

Her er en oppsummering av de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven:

Heltidsansettelse
Endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltidsansettelse er vedtatt, og trer i kraft 1. januar 2023.

Det lovfestes nå at ansettelse på heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet. Ved behov for deltidsansettelse skal dette skriftlig dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Denne endringen fremgår av den nye bestemmelsen § 14-1b i arbeidsmiljøloven.

Fortrinnsrett for deltidsansatte
Deltidsansatte får fortrinnsrett til utvidet stilling også når arbeidsgiver leier inn nye arbeidstakere. Dette er en utvidelse av retten til utvidet stilling for deltidsansatte, som tidligere kun gjaldt ved ny ansettelse i virksomheten. Endringen fremgår i arbeidsmiljøloven § 14-3 første ledd. Deltidsansatte får i tillegg fortrinnsrett til ekstravakter.

Endringer i innleie fra bemanningsforetak (trer i kraft 1. april 2023)
Det gjøres en generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak. Dette skal gjøres gjennom å oppheve adgangen til innleie etter regelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a) som åpner for midlertidig ansettelse «når arbeidet er av midlertidig karakter».

Innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten styrkes ved at innleide har rett til fast ansettelse etter å ha vært innleid sammenhengende i mer enn tre eller fire år, uavhengig av hva som er grunnlaget for innleien.

(Illustrasjonsbilde: fra Stortinget.no)

Kanskje du også liker

Innspill til Normkonferansen 2023
Innspill til Normkonferansen 2023
6 februar, 2023

Innspill til Normkonferansen 2023 Har du tanker omkring informasjonssikkerhet og personvern som kan være et bidrag til N...

På tide å handle!
På tide å handle!
2 februar, 2023

Klar melding fra Helsepersonellkommisjonen - Nå er tiden kommet for å handle!